Đăng ký Đăng nhập

Ưu tiên thẻ Vina,Zing, Vietnammobi đến hết tháng. Viettel và Zing cần điền đúng SERI

- Sai mệnh giá -50%. Hướng dẫn tích hợp API gạch thẻ tự động cho Shop: 

- TST nghiêm cấm sử dụng thẻ cào trộm cắp, lừa đảo. Nếu phát hiện khóa vv

- Thuê Auto bank momo tại  THUEAPI.NET

- Tăng tương tác mạng xã hội tại  THANHLIKE.NET

- Thuê hack liên minh tại  thuetool.pro

- Đã cập nhập auto rút tiền qua momo anh em rút tiền ưu tiên momo nhé

- Thường xuyên đổi mật khẩu để tránh mất tiền đáng tiếc

mu mới ra | sextoy cho nữ| xem phim| Xem phim cấp 3

ĐỔI THẺ CÀO TỰ ĐỘNG
BIỂU PHÍ ĐỔI THẺ
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Bronze 15% 17% 17.5% 16.5% 16.5% 16.5% 17% 16.5% 17.5%
Platinum 14% 16% 16.5% 15.5% 15.5% 15.5% 16% 15.5% 16.5%
Diamond 13% 15% 15.5% 14.5% 14.5% 14.5% 15% 14.5% 15.5%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Bronze 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 15% 17%
Platinum 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 14% 17%
Diamond 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 13% 18%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Bronze 20% 20% 20% 19.5% 19% 18% 17.5% 17.5% 22%
Platinum 19% 19% 19% 18.5% 18% 17% 16.5% 16.5% 22%
Diamond 18% 18% 18% 17.5% 17% 16% 15.5% 15.5% 25%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Bronze 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 13%
Platinum 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 11.8% 12%
Diamond 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 11%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Bronze 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 24%
Platinum 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 19%
Diamond 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 18%

Nhóm của bạn là: Bronze